Taotlus Vabaduse pl 6 ruumide üürimiseks Lisa 6_28.08.2017