Sakala Keskuse Ruumide üleandmise-vastuvõtmise akt

Sakala Keskuse Ruumide üleandmise-vastuvõtmise akt