VANT otsib noorsootöö projektijuhti

VANT otsib noorsootöö projektijuhti

Viljandi Avatud Noortetuba otsib oma meeskonda

NOORSOOTÖÖ PROJEKTIJUHTI
Viljandi Avatud Noortetoa (VANT) eesmärk on pakkuda Viljandi linna noortele
erinevaid noorsootöö teenuseid, korraldada koos noortega nende vaba aja
sisustamist, luua tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda,
tasemeõpet ning tööaega. VANT on Sakala Keskuse allasutus ning asub aastast
2013 Viljandi Lennukitehase ruumides.

Noorsootöö projektijuht:
 korraldab noorsootööd;
 korraldab noortele suunatud sündmuseid;
 koordineerib noortele suunatud suurprojekte;
 leiab lisavõimalusi noortekeskuse töö korraldamiseks nii kohalikest-, riigi- kui
rahvusvahelistest projektidest;
 koostab, vormistab, viib ellu noorteprojekte ning esitab projektide aruanded;
 nõustab noorteprojekte;
 on graafiku alusel tööl noortetoa avatud alas.
 usub, et iga noor on väärtuslik;
 tal on vähemalt keskharidus ja varasem töökogemus lähedasel ametikohal
(kasuks tuleb noorsootöötaja kutse, kõrgharidus);
 tal on varasem projektijuhtimise kogemus;
 tunneb noorsootööalaseid õigusakte ja arendusdokumente kohaliku
omavalitsuse, riigi ja Euroopa Liidu tasandil;
 omab väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskust;
 on otsustus-, planeerimis- ja analüüsivõimeline;

 on valmis suhtlema inglise keeles välisvabatahtlikuga, kes on
meeskonnaliige.
Sulle pakume:
 püsivat täiskohaga töökohta;
 võimalust osaleda noortetoa arengu kujundamisel;
 rutiinivaba töökeskkonda;
 paindlikkust töö planeerimisel;
 võimalust osaleda valdkonnaalastel täienduskoolitustel ja rahvusvahelistes
projektides;
 mõnusaid ühissündmuseid;
 planeeritud meeskonnatööd.

Kandideerimiseks esita oma CV ja motivatsioonikiri aadressil:
ege@sakalakeskus.ee
Konkurss kestab kuni 27.07.2018, tööle asumine augustis.
Lisainfo: Ege Enok +372 58544 849