Reklaamkastide haldamine

Avalduse vormi leiad SIIT

Kinnitatud
Sakala Keskuse direktori
19.02.2016 käskkirjaga nr 1-2/5

Reklaamkastide haldamise kord

 • Sakala Keskus haldab Viljandi linnale kuuluvaid reklaamkaste „Üritused Viljandis“ (edaspidi Reklaamkastid) ja Tallinna tn 3a seinal olevat stendi (edaspidi stend) ning korraldab nendel pindadel reklaamtrükiste vahetust.
 • Linnas on kaheksa reklaamkasti asukohtadega:

Kesklinn: Sakala Keskuse (Tallinna tn 5) vastas, 1-poolne;

Grand Hotel Viljandi (Lossi tn 29)esises parklas, 2-poolne;

kaupluse Nööp ja Kangas kõrval (Lossi tn 33), 2-poolne;

hotelli Centrum (Tallinna tn24) kõrval, 2-poolne;

SEB Viljandi kontori ees (Vaksali 2), 2-poolne;

Viljandi Maavalitsuse hoone (Vabaduse plats 2) kõrval, 1-poolne;

Viljandi Muuseumi (Johan Laidoneri plats 10) ees, 1-poolne.

Paalalinn: Maksimarketi (Lääne2) sissekäigu ees, 2-poolne.

 • Reklaamkastides „Üritused Viljandis“ ja stendil eksponeeritakse ainult Viljandi linnas toimuvaid kultuuri-, meelelahutus-, laste-, noorte- ja spordisündmuste infot kandvaid trükiseid. Vabade pindade olemasolul eksponeeritakse ka Viljandi maakonnas toimuvaid sündmusi.
 • Reklaamkastides ei eksponeerita:teenuseid ja treeninguid reklaamivaid trükiseid ning muid trükiseid, mis ei kuulu ülalnimetatud sündmuste hulka;trükiseid, mis on katkised, lohakalt vormistatud või muul moel ebakorrektsed.
 • Reklaamtrükiste sisu ja info õigsuse eest vastutab trükiste väljaandja.
 • Reklaamtrükiste väljapaneku ja eksponeerimise õiguse üle otsustab Sakala Keskus. Suurema formaadiga kui A2 või ülalnimetatud trükiste hulka mittekuuluvaid plakateid vastu ei võeta. Postiga saabunud reklaamplakatite puhul antakse plakatite mitteeksponeerimisest saatjale teada.
 • Reklaamtrükise maksimaalne formaat on A2 ja minimaalne mõõt A4.
 • Reklaamtrükise vahetus Reklaamkastides toimub iga nädala esmaspäeval hiljemalt kella 18.00.
 • Reklaamtrükised tuleb edastada Sakala Keskuse piletikassasse (Tallinna tn 5, Viljandi) hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 11.00. Hiljem laekunud reklaamtrükised eksponeeritakse vastavalt järgmisel nädalal.
 • Reklaamtrükised võtab vastu Sakala Keskuse administraator. Reklaamtrükiste üleandmisel täidab trükiste tooja avalduse, kus fikseeritakse reklaamtrükise esitaja, vastutava kontaktisiku nimi, kontakt ja soovitav eksponeerimise aeg.
 • Reklaamtrükiseid eksponeeritakse kuni 3 nädalat enne reklaamitava sündmuse algust. Vabade pindade olemasolul võib eksponeerimise aeg olla pikem.
 • Alguse- ja/või lõpukuupäevata sündmuse puhul pannakse trükised välja vastuvõtmisele järgneval esmaspäeval ning hoitakse väljas 3 nädalat.
 •  Posti teel saadetavate trükiste puhul täidab Sakala Keskuse administraator avalduse saadetisega kaasas oleva saatekirja alusel, lisab selle trükiste juurde ning teavitab avalduse sisust ka trükiste saatjat.
 • Sakala Keskus ei tagasta Reklaamkastides eksponeeritud trükiseid.
 • Reklaamkastide haldamise kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Sakala Keskuse veebilehel sakalakeskus.ee ja Sakala Keskuse piletikassas (Tallinna tn5).
 • Täiendavat infot reklaamkastide kasutamise kohta saab tööpäeviti 10.00 – 16.00 telefonil 433 3992.
 • Kõik korras mittekirjeldatud eksponeerimistingimused lepitakse kokku Sakala Keskuse turundusjuhiga.